Tree bark

Merkityksellisiä tiloja
hyvällä yhteistyöllä

Hyvä tilasuunnittelu tarkoittaa meille kestävästi, toiminnallisesti, tunnelmallisesti ja tarkoituksen mukaisesti rakennettua ympäristöä oli se sitten koti, vapaa-ajan asunto tai hotelli. Haluamme vaikuttaa laaja-alaisesti asumiseen ja majoittumiseen tarjoamalla palveluitamme suoraan rakennuttajille, rakennusliikkeille ja operaattoreille. Laaja-alainen käyttäjäymmärryksemme muodostuu monipuolisista projekteistamme ja kohtaamisista erilaisten sidosryhmien kanssa. Mm. tätä tietoa jalostamme ja sovellamme palvelumuotoilullisin keinoin tilaajan tarpeisiin erilaisiin kohteisiin.

Palvelumme hotelleille ja ravintoloille

KONSEPTI-
SUUNNITTELU

SISUSTUS-
ARKKITEHTI-
SUUNNITTELU

BRÄNDI-, ILME-
JA OPASTE-
SUUNNITTELU

OSALLISTAMINEN JA
TYÖPAJAT

PROJEKTIN-
HALLINTA

Suunnittelun kulmakivet

1

DESIGN JA KONSEPTI

Visuaalista suunnittelua ohjaa brändi, yhdessä asetetut tavoitteet sekä rakennuksen luomat raamit

2

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS

Tilojen käyttäjä suunnittelun keskiössä.
Kohderyhmäymmärrys

3

KUSTANNUSYMMÄRRYS

Suunnittelunaikainen. Rakennusaikainen. Käytön aikainen.

4

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävyysnäkökulman huomioiminen käytössä, ajassa ja arvoissa.

5

PALVELU- JA TOIMIALAYMMÄRRYS

Hotellialan monipuolistunut palvelumalli hyötyy useamman toimialan kattavasta suunnittelukokemuksesta.

YMPÄRISTÖLUPAUKSEMME

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille!

Niin suurilla kuin pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristölle aiheuttamaansa kuormitukseen. Haluamme toimia vastuullisesti ja olla mukana ympäristötyössä tarkastelemalla oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja tekemällä työtä negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi.

Ympäristötyömme kivijalkana toimii Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä

Järjestelmän avulla olemme arvioineet omaa toimintaamme ja näin löytäneet ne osa-alueet, jotka ympäristövaikutusten näkökulmasta ovat työssämme merkittävimmät. Ympäristöohjelmaamme olemme kirjanneet tavoitteet pohjautuen näihin osa-alueisiin ja kirjanneet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimistoympäristöissämme kiinnitämme huomiota hankintojen vastuullisuuteen, raaka-aineiden ja energian kulutukseen sekä jätteen syntymiseen. Pyrimme välttämään tuotteita, joiden valmistuksessa käytetään ympäristölle haitallisia aineita. Palveluissamme suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat materiaalivalinnoissa, joissa haluamme varmistaa vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden. Kuratoimme jatkuvasti materiaalikirjastoamme näiden arvojen ja saatavilla olevan tiedon pohjalta.

Osallistamalla ja innostamalla koko henkilökunnan tähän kehitystyöhön varmistamme tiedon jalkautumisen koko yrityksen toimintaan. Huomioimme ympäristöasiat myös palveluiden alihankinnassa, kumppanuuksissa sekä muussa yhteistyössä ja pyrimme heidän kanssaan kehittämään toimintaa ympäristövastuullisesti. Viestimme avoimesti kehitystyöstämme ja haluamme lisätä ympäristötietoisuutta sekä kannustaa sidosryhmiämme kehittämään omaa toimintaansa ja edustamiaan tuotteita.

Olemme innnoissamme mahdollisuudesta tarjota asiakkaillemme vastullisia ratkaisuja ja haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko toimialaa kestävämpään suuntaan.

Olemme osa Green Building Council Finland -yhteisöä ja mukana myös julistamassa kollegatoimistojemme kanssa ilmston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilan. Näin sitoudumme yhdessä julistuksen tavoitteisiin paremman maailman ja suunnittelun puolesta. Lisätietoa: https://fi.interiordesigndeclares.com